ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.fragoshome.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.fragoshome.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.fragoshome.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.fragoshome.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.fragoshome.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να τους μελετήσετε με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

1. Εισαγωγή
1.1. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για αναλυτικούς λόγους και για λόγους λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος.
1.2. Με την πρώτη σας είσοδο στον ιστότοπο μας θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στην χρήση cookies εκ μέρους μας.

2. Τι είναι τα cookies
2.1. Το cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει μία μοναδική ταυτότητα (σειρά από γράμματα και αριθμούς), η οποία αποστέλλεται από τον διακομιστή στον φυλλομετρητή ιστοσελίδων και αποθηκεύεται από τον τελευταίο. Η παραπάνω ταυτότητα αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά, που ο φυλλομετρητής ιστοσελίδων ζητά μία ιστοσελίδα από τον διακομιστή.
2.2. Τα cookies μπορούν να είναι μόνιμα ή προσωρινά. Το μόνιμο cookie αποθηκεύεται από τον φυλλομετρητή ιστοσελίδων και παραμένει μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, εκτός και αν διαγραφεί από τον χρήστη πριν την ημερομηνία λήξης. Το προσωρινό cookie, αντιθέτως, λήγει με την αποσύνδεση του χρήστη, όταν ο φυλλομετρητής κλείσει.
2.3. Τα cookies δεν περιέχουν κανονικά πληροφορίες που ταυτοποιούν τον χρήστη, ωστόσο προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύονται για τον χρήστη μπορούν να αποθηκευθούν και να ανακτηθούν από τα cookies.

3. Τα cookies που χρησιμοποιούμε
Χρησιμοποιούμε cookies για αναλυτικούς σκοπούς, συγκεκριμένα cookies από την υπηρεσία “GOOGLE ANALYTICS” και cookies για την καρτέλα του ηλεκτρονικού καταστήματος στην πλατφόρμα ”WOOCOMERCE”.
3.1. Cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους μας: Οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν cookies και αυτά μπορούν να αποθηκευθούν στον υπολογιστή σας, όταν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
3.1.1. Χρησιμοποιούμε την GOOGLE ANALYTICS για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η GOOGLE ANALYTICS συλλέγει πληροφορίες για τη χρήση του ιστοτόπου μας μέσω των cookies. Οι συλλεγείσες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν αναφορές για τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η πολιτική απορρήτου της GOOGLE είναι διαθέσιμη στο: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/ POLICIES/PRIVACY/.

Τα σχετικά cookies, που χρησιμοποιούμε είναι:

_GA: καταχωρεί μία μοναδική ταυτότητα που χρησιμοποιείται για να παράγει στατιστικά δεδομένα αναφορικά με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Λήγει μετά από 2 χρόνια.

_GID: καταχωρεί μία μοναδική ταυτότητα που χρησιμοποιείται για να παράγει στατιστικά δεδομένα αναφορικά με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Λήγει με την αποσύνδεση του χρήστη.

_GAT: χρησιμοποιείται για να επιταχύνει την κλίμακα αιτημάτων. Λήγει με την αποσύνδεση του χρήστη.

COLLECT: χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην GOOGLE ANALYTICS για την συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Εντοπίζει τον επισκέπτη σε συσκευές και κανάλια εμπορικής προώθησης. Ο τύπος του είναι pixel. Λήγει με την αποσύνδεση του χρήστη.

3.1.2. Για να εντοπίζει τα δεδομένα της καρτέλας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί 3 cookies:
WOOCOMMERCE_CART_HASH
WOOCOMMERCE_ITEMS_IN_CART
WP_WOOCOMMERCE_SESSION_
Τα πρώτα δύο περιέχουν πληροφορίες για την καρτέλα σαν σύνολο και βοηθούν το ηλεκτρονικό κατάστημα να γνωρίζει πότε αλλάζουν τα δεδομένα της καρτέλας. Το τρίτο (WP_WOOCOMMERCE_SESSION_) περιέχει ένα μοναδικό κωδικό για τον κάθε πελάτη, ώστε να γνωρίζει πού να βρει τα δεδομένα της καρτέλας στην βάση δεδομένων για τον κάθε πελάτη. Σε αυτά τα cookies δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες.

4. Πώς να διαχειριστείτε τα cookies
4.1. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές ιστοσελίδων σας επιτρέπουν να αρνηθείτε να αποδεχθείτε τα cookies και να διαγράψετε τα cookies. Οι τρόποι ποικίλλουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή και από έκδοση σε έκδοση. Μπορείτε ωστόσο να πληροφορηθείτε επικαιροποιημένα για τον τρόπο παρεμπόδισης και διαγραφής των cookies από τους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους:
(A) HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/ CHROME/ANSWER/95647?HL=EN (CHROME);
(B) HTTPS://SUPPORT.MOZILLA.ORG/ EN-US/KB/ENABLE-AND-DISABLE- COOKIES-WEBSITE-PREFERENCES (FIREFOX);
(C) HTTP://WWW.OPERA.COM/HELP/ TUTORIALS/SECURITY/COOKIES/ (OPERA);
(D) HTTPS://SUPPORT.MICROSOFT.COM/ EN-GB/HELP/17442/WINDOWS- INTERNET-EXPLORER-DELETE- MANAGE-COOKIES(INTERNET EXPLORER);
(E) HTTPS://SUPPORT.APPLE.COM/KB/ PH21411 (SAFARI); AND
(F) HTTPS://PRIVACY.MICROSOFT.COM/ EN-US/WINDOWS-10-MICROSOFT- EDGE-AND-PRIVACY (EDGE).
4.2. Η παρεμπόδιση όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην χρήση πολλών ιστοτόπων.
4.3. Αν αρνηθείτε τα cookies δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστοτόπου μας.
5. Για να αποεπιλέξετε τον εντοπισμό από την GOOGLE ANALYTICS σε όλους τους ιστοτόπους επισκεφθείτε το HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/ DLPAGE/GAOPTOUT

Για λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή άλλες απορίες, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας με το κατάστημα.